Tegninger til kunde

Vi kommer på gratis befaring for å kartlegge ønsker og behov, samt å se muligheter for ulike kjøkkenløsninger.

Første kjøkkentegning og pristilbud er uten kostnad.

Under ser du eksempler på tegninger du mottar.

Perspektivtegning
Perspektivtegning
Plantegning
Plantegning